หลักธรรมในศาสนาอิสลาม

3 ธ.ค.

 

 

 

ศาสนาอิสลาม  เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้า (อัลเลาะห์หรืออัลลอฮ.)  ในทุกสถานภาพของเขาจะลำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเสมอ  เพราะพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้นำทางในการดำรงชีวิตทุกด้าน  แก่มนุษย์ทุกคนโดยไม่มีการยกเว้น  ศาสนาอิสลามแบ่งคำสอนออกเป็น ๓ หมวดดังนี้

๑.ศรัทธา มี ๖ ประการ คือ

๑. ศรัทธาในพระองค์เดียว คือ อัลลอฮ

๒. ศรัทธาในบรรดามลาอีกะฮของพระองค์ มลาอีกะห์  หรือเทวทูตผู้รับใช้พระเจ้า

๓. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ทั้งหลายของพระองค์

๔. ศรัทธาในบรรดารอซูหรือศาสนทูต  ที่พระเจ้าได้ทรงส่งมายังหมู่มนุษย์  หนึ่งในนั้นคือ ท่านนบีมูฮัมมัด  ศาสดาองค์สุดท้ายของศาสนาอิสลาม

๕. ศรัทธาในวันสุดท้ายและการเกิดใหม่ในวันปรโลก

๖. ศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะของพระองค์

๒.หลักจริยธรรม

ศาสนาอิสลามสอนว่า  ในการดำเนินชีวิต  จงเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดีอันเป็นที่ยอมรับของสังคม  จงทำตนให้เป็นผู้ดำรงอยู่ในศีลธรรม  พัฒนาตนเองไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี  เป็นคนที่รู้จักหน้าที่  ห่วงใย  มีเมตตา  มีความรัก  ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น  รู้จักปกป้องสิทธิของตนไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  เป็นผู้มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว  และหมั่นใฝ่หาความรู้  ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นคุณสมบัติของผู้มีจริยธรรม  ซึ่งความสมบูรณ์ทั้งหมดอยู่ที่ความยุติธรรม

๓.หลักปฏิบัติ ๕ ประการ

๑.การปฏิญานตนต่อพระเจ้า

๒.การละหมาด

๓.การถือศีลอด

๔.การบริจาคซะกาต

๕.การประกอบพิธีฮัจญ์

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: